[vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=“no“]Zásady ochrany a zberu osobných údajov.

Spoločnosť H & A Moto Bike s.r.o., ako autorizovaný predajca motocyklov, oblečenia a príslušenstva značky HARLEY–DAVIDSON®, so sídlom Rebarborová 1 C, 821 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50838539, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, Oddiel: Sro, Vl.č.: 119538/B, si Vás týmto dovoľuje informovať, že v rámci Vašej návštevy na našich webových stránkach, nášho obchodu a servisu, môžeme zhromažďovať a používať určité druhy informácií o našich zákazníkoch, vrátane ich zákonných zástupcov, potenciálnych zákazníkov, účastníkov našich súťaží, losovaní, akcií, prieskumov alebo udalostí, a týka sa aj osôb, ktoré požadujú, aby od nás dostávali informácie o našich produktoch a službách. Táto politika stanovuje, aké informácie zhromažďujeme a ako ich používame.

Spoločnosť  H & A Moto Bike s.r.o. sa zaväzuje nakladať so získanými osobnými  údajmi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Objednaním tovaru alebo služieb, alebo akoukoľvek registráciou, zákazník výslovne potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol a ďalej bude poskytovať  dobrovoľne a že v plnom  súhlasí s ich spracúvaním v evidencii našej spoločnosti ako aj u ostatných tu uvedených spoločnostiach, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi.

V rámci bezpečnosti osobných údajov a ochrany súkromia sa snažíme v plnom rozsahu rešpektovať Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred ich zneužitím. Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate sú dôverné. Naša spoločnosť poskytuje dôveryhodným tretím stranám a verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a niektoré ďalšie údaje. Tieto štatistiky však neobsahujú žiadnu informáciu, ktorá by umožnila priamo identifikovať jednotlivých zákazníkov.

Pri návšteve nášho webu alebo poskytnutím osobných informácií o Vás, automaticky súhlasíte so zhromažďovaním, spracovaním a zdieľaním Vašich osobných údajov, ako aj s prenosom týchto informácií, vrátane krajiny mimo svojho bydliska a v súlade s týmito zásadami.

Aké informácie o vás môžeme zhromažďovať a následne používať?

Môžeme zhromažďovať vaše meno a kontaktné údaje, IP adresu, pracovné zaradenie,

číslo kreditnej karty a finančné údaje, vodičské preukazy a preukazy totožnosti, druh pohlavia, dátum narodenia, druhy osobných záujmov a ďalšie informácie, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli, predajné objednávky a ich históriu, informácie týkajúce sa Vášho motocykla, záruky výrobku, dátumy servisov ako aj druhy a rozsah opráv v rámci tovaru zakúpeného u nás. Môžeme tiež zhromažďovať informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky, demografické a geografické informácie, o Vašich nakúpených produktoch a službách, záujmy a preferencie, rovnako ako marketingové preferencie.

Ako získavame informácie o Vás?

Informácie nám môžete poskytnúť Vy priamo prostredníctvom našich dotazníkov

a formulárov, alebo pri kúpe nášho tovaru v rámci našej prevádzky, alebo pri písomnej objednávke našich produktov a tovarov, pri nákupe na našom e-shope, pri návšteve nášho servisu. Nepriamo môžeme zbierať Vaše osobné údaje keď nás budete kontaktovať či už emailom, telefonicky alebo prostredníctvom našej webovej stránky, keď nám doručíte svoju objednávku, položíte nám otázku, kontaktujete nás s akýmkoľvek dotazom, stanete sa účastníkom našej súťaže, propagačnej akcie, nášho marketingového prieskumu alebo udalosti

alebo navštívte našu predajňu. Môžeme tiež získať informácie od iných autorizovaných predajcov Harley Davidson, Harley Davidson Inc a jej dcérskych spoločností a pridružených subjektov, od vybraných obchodných partnerov a občas z iných tretích strán a môžeme kombinovať tieto informácie s informáciami, ktoré už máme o Vás.

Na aké účely budeme zhromažďovať a používať informácie o Vás?

Môžeme zhromažďovať a používať informácie o Vás pre jeden alebo viaceré z týchto účelov:

 • pri predaji motocyklov, produktov a služieb, ktoré ste si objednali, alebo žiadali, pri spracovaní a plnení Vašich požiadaviek, alebo v súlade s našimi zmluvnými alebo zákonnými právami a povinnosťami, vrátane a s ohľadom na záruky a servisy, fakturáciu, dopravu a štatistické zisťovania;
 • poskytovať informácie alebo dotazy, ktoré ste zadali a reagovať na Vaše otázky;
 • preskúmavať, kvalifikovať a vyhodnocovať Vašu finančnú spôsobilosť v rámci možnosti poskytnúť Vám leasing motocykla alebo financovanie prostredníctvom tretích osôb – len v prípade Vášho záujmu;
 • k zlepšeniu kvality našich webových stránok, našich marketingových a letákových akcií, rovnako ako aj k zlepšeniu a prispôsobeniu produktov a služieb značky Harley Davidson Vaším potrebám;
 • za účelom dozvedieť sa viac o Vašich potrebách, nákupných zvykoch, o Vašich preferovaných produktoch a službách, aby sme mohli prispôsobiť a zlepšiť rozsah a kvalitu našich služieb a to za účelom ich skvalitnenia pre Vás – našich zákazníkov, týkajúcich sa produktov značky Harley Davidson, ako aj ostatných služieb založených na Vašom osobnom profile;
 • pri spracovaní, riadení a vyhodnocovaní našich súťaží, zlosovacích akcií, marketingových akcií a ostatných udalostí;
 • pre tvorbu reklamy, poskytovaní reklamných produktov naším zákazníkom, pri propagačných akciách, pri prinášaní Vám noviniek v rámci produktov a služieb značky Harley Davidson, pri prinášaní Vám informácií o našich produktoch a službách. V prípade, ak nám oznámite, že nemáte záujem o takéto činnosti a služby a neželáte sa na nich zúčastňovať alebo ich dostávať, budete z tejto evidencie automaticky vyradený;
 • pri registrácií Vašej osoby v rámci nášho združenia.

S kým zdieľame získané informácie o Vás?

Môžeme zdieľať informácie o Vás s niektorým z nižšie uvedených subjektov:

 • Harley Davidson Inc a jej dcérske a pridružené spoločnosti a ich obchodní partneri, ktorí poskytujú Harley Davidson svoje výrobky alebo služby;
 • S inými autorizovanými predajcami Harley- Davidson;
 • S poskytovateľmi služieb, ktorí poskytujú služby v našom mene, napríklad väčšina poskytovateľov IT a poštových služieb;
 • S našimi obchodnými partnermi, ako sú napríklad marketingové agentúry, bankové a leasingové spoločnosti alebo inými spoločnosťami, ak sa zaregistrujete na ich služby.

Môžeme informácie o Vás tiež zdieľať s tretími stranami, vrátane štátnych a miestnych orgánov, v rámci právnych alebo regulačných dôvodov, alebo za účelom zabránenia podvodom a páchaniu trestných činov.

Medzinárodné poskytovanie informácií:

Niektoré z tretích strán, s ktorými zdieľame informácie majú svoje sídlo mimo územia Európskej únie, v krajinách, ktoré nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany ako je zabezpečená v našej krajine. Dovoľujeme si Vás informovať, že napriek tomu sme prijali dôkladné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných informácií tak, aby nedochádzalo k ich úniku alebo nepovolenému použitiu.

Odkazy na tretie strany:

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Dopredu si Vás dovoľujeme upozorniť, že nie sme zodpovední za bezpečnosť alebo ochranu súkromia, alebo za akékoľvek informácie uverejnené alebo zhromažďované v rámci týchto tretích strán. Odporúčame Vám dôkladne si prečítať ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ako aj o ich politike zhromažďovania a používania informácií o Vás.

Marketing a marketingové akcie:

Ak nám poskytnete svoje kontaktné alebo osobné údaje, môžete mať možnosť získať rôzne informačné bulletiny a ďalšie propagačné oznámenia od nás alebo od Harley Davidson, Inc a jej dcérskych a pridružených subjektov. Tieto oznámenia môžu zahŕňať napríklad informácie o najnovších produktoch a službách Harley-Davidson, vrátane špeciálnych ponúk, ktoré by Vás mohli zaujímať. Môžete sa ľahko odhlásiť alebo požiadať o Váš výmaz z našich registrov, a následne na to budete vyňatý z nášho zoznamu aktívnych marketingových príjemcov alebo budú zmenené Vaše marketingové komunikačné preferencie kedykoľvek po Vašom odhlásení sa alebo po Vašej žiadosti.

Súbory Cookies a sledovacie technológie:

Súbory Cookies používame na našich webových stránkach, aby bolo možné poskytnúť Vám na mieru reklamu a analýzy trendov, správu webu, sledovanie pohybu užívateľov a zhromažďovať rozsiahle demografické a geografické informácie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú umiestnené na vašom počítači, stiahnuté z webových stránok, ktoré ste navštívili. Cookies sú široko používané v záujme správneho a efektívneho pracovania webových stránok. Zároveň poskytujú dôležité informácie správcovi webových stránok. Môžete prijať alebo odmietnuť cookie zmenou nastavenia svojho prehliadača. Avšak, ak sa rozhodnete cookies zakázať, možno nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky. Ak sa chcete dozvedieť viac o cookies, vrátane toho, či cookie boli umiestnené a ako ich spravovať a mazať, navštívte: www.allaboutcookies.org.

Svojim prístupom a využitím nášho webu, nám zároveň dávate súhlas na umiestnenie cookies na vašom zariadení ako aj k prístupu k týmto cookies alebo ich technológiám. Nechceme vedome zhromažďovať žiadne osobné údaje od detí mladších ako osemnásť(18) rokov bez súhlasu rodičov, ak to nie je povolené zákonom. Ak ste mladší ako 18 rokov, prosím, neposkytujte nám informácie o Vás, ak Váš rodič alebo opatrovník na to nedal výslovné dovolenie.

Ako môžete získať prístup k zoznamu informácií ktoré o Vás máme a ako ich môžete upravovať:

V prípade Vášho záujmu Vám radi na Vašu žiadosť poskytneme zoznam informácií, ktoré o Vás máme. Ak sa niektoré údaje zmenia alebo si myslíte že tieto informácie sú nesprávne alebo neúplné, prosím informujte nás. V prípade, ak už nechcete dostávať reklamné oznámenia a marketingové správy, prosíme Vás, aby ste nás o tom písomne informovali. V prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, tak nás prosím písomne kontaktujte na e-mail: shop@harley-davidson-bratislava.com a my Vám čo najskôr odpovieme.

Zmeny politiky ochrany osobných údajov:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne meniť a aktualizovať tieto zásady ochrany súkromia, aby zohľadnil akékoľvek zmeny v spôsobe, akým spracovávame informácie o Vás aby reflektovali na aktuálnu právnu úpravu ochrany osobných údajov. V tomto prípade bude informácia o revidovaní ochrany osobných údajov zverejnená na našich webových stránkach.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]