Komisionálny predaj
% 10 provízia z hodnoty predaja
Inzerát na našom webe
Inzerát na inzertných portáloch
Umytie a nachystanie motocykla na predaj, stabilizátor paliva
Umiestenie na showroome H-D Bratislava
100€ bez DPH mesačné stojné (200€ prvé dva mesiace)
Po dvoch mesiacoch zníženie predajnej ceny o 10%
Asistencia pri vybavení administrácie predaja
1x platená reklama na sociálnych médiach
60-bodová vstupná kontrola
Zaradenie v programe H-D® Certified
Komisionálny predaj – PREMIUM
V.I.P.
% 10 provízia z hodnoty predaja
Platí pri nákupe nového motocykla a predaji jazdeného
Inzerát na našom webe
Inzerát na inzertných portáloch
Umytie a nachystanie motocykla na predaj, stabilizátor paliva
Umiestenie na showroome H-D Bratislava
50€ bez DPH mesačné stojné (100€ prvé dva mesiace)
Po dvoch mesiacoch zníženie predajnej ceny o 10%
Asistencia pri vybavení administrácie predaja
1x platená reklama na sociálnych médiach
60-bodová vstupná kontrola
Zaradenie v programe H-D® Certified