Havarijné poistenie motocyklov Harley-Davidson®

Poistník, poistený, oprávnený vodič alebo oprávnený užívateľ motocykla je povinný okamžite po vzniku poistnej udalosti, za ktorú bude požadovať od poistiteľa poistné plnenie oznámiť túto telefonicky asistenčnej službe UNIQA Assistance. V prípade porušenia tejto povinnosti je poistiteľ oprávnený nárok na poistné plnenie odmietnuť.

Kontak na UNIQA Assistance v prípade nehody: ( +421 2 ) 582 52 188

Sprostredkovateľ havarijného poistenia pre motocykle Harley-Davidson:
Lukáš Vydarený
Telefón: +421 905 667 660