H.O.G.® CHAPTER BRATISLAVA

Všetci H.O.G.® členovia sú oprávnení vstúpiť do akéhokoľvek pridruženého miestneho klubu vyplnením registračného členského formulára, formulára o Oslobodení od zodpovednosti a zaplatením členského poplatku klubu.

Len aktuálni členovia H.O.G.® môžu vstúpiť do miestneho klubu, preto sa presvedčte, že máte platné členstvo. 

Členstvo v H.O.G.® môžete získať dvoma spôsobmi, buď jednoročné plné členstvo automaticky vydané kupcovi nového motocykla Harley-Davidson®, alebo ak už ste majiteľom motocykla Harley-Davidson®, zaregistrujte sa na stránke www.hog.com , alebo preštudujte stránku www.hog.sk, kde získate kompletné informácie, jednak ako sa stať členom medzinárodného, ale hlavne miestneho klubu.